Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Insane Creators

 

1. Algemeen

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna aangeduid als “je”) worden geplaatst bij Insane Creators NL (IC), 59706015, hierna aangeduid als “Insane Creators”,”ons” of “wij” of ‘’IC’’, via de Insane Creators website, de mobiele website of een mobiel toestel, via de telefoon. (gezamenlijk aangeduid als “Insanecreators.com”). Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Door gebruik te maken van Insanecreators.com en/of door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat je bent gebonden aan de onderstaande algemene voorwaarden (de ”Voorwaarden”). Zorg dat je de Voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je je bestelling plaatst. Alleen personen van 18 jaar of ouder, die niet onder curatele staan kunnen een bestelling plaatsen. Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op Insanecreators.com worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken. We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. De versie van de Voorwaarden die geldt voor jouw bestelling is de versie die te vinden is op Insanecreators.com ten tijde van de plaatsing van je bestelling. Insane Creators wil je de best mogelijke online ervaring bieden. Om dit mogelijk te maken moeten we ervoor zorgen dat onze diensten naadloos verlopen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord (i) geen mededelingen of content te posten, verzenden, herdistribueren, uploaden, of promoten die schadelijk kunnen zijn of een negatieve invloed hebben op onze bedrijven, producten of diensten; (ii) niet te handelen op een wijze die of geen apparaat te gebruiken dat andere gebruikers beperkt, schaadt, hindert of remt in het gebruiken of genieten van de website Insanecreators.com, of de veiligheid van de website beïnvloedt, of (iii) geen apparaat te gebruiken of proberen een motor, software, hulpmiddel, agent, script of ander apparaat of mechanisme te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spiders, bots, crawlers, avatars of intelligente agents) om te navigeren en zoeken in de website, of om de inhoud van de website te kopiëren. We behouden ons het recht voor om toegang tot de site onmiddellijk te blokkeren en de account te sluiten van gebruikers die deze bepaling of enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden schenden.

2. Prijzen en leveringskosten

De prijzen die zijn vermeld op Insanecreators.com zijn inclusief de wettelijke BTW, maar exclusief de verzendkosten. De verzendkosten kunnen per land anders zijn.  De verzendkosten zijn voor alle bestellingen wel hetzelfde, ongeacht de omvang en het gewicht van je bestelling. De kosten voor iedere verzendoptie worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces. Als we je bestelling niet volledig kunnen leveren en de bestelling in meerdere verzendingen moeten leveren, worden er geen extra verzendkosten in rekening gebracht voor de naleveringen. Prijzen in de winkel, catalogus en online kunnen variëren.

3. Bestelling/contractafsluiting

Je kunt bestellen via Insanecreators.com. Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail. Als we je bestelling onverhoopt niet kunnen leveren, dan laten wij je dit zo snel mogelijk weten. Mocht de bestelling al zijn betaald, dan proberen we de betaling via de door jou gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien de terugbetaling op een andere manier gedaan moet worden, zal Insane creators contact met je opnemen om dit te regelen.

Een bestelling dient minimaal € 1,00 (na aftrek van eventuele kortingen) te bedragen.

4. Levering

Insane Creators gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de registratie en verwerking van bestellingen en streeft ernaar om je bestelling af te leveren op een woonadres of afhaalpunt in Nederland, overeenkomstig de door jou gekozen leveringswijze.

Insane Creators streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst af te handelen. We streven ernaar om binnen 1 tot 4 dagen na bevestiging van een bestelling te leveren, tenzij anders overeengekomen. Hoewel we ernaar streven om binnen de gestelde termijn te leveren, kan vertraging ontstaan door onverwachte gebeurtenissen. Mocht de levering onverhoopt niet binnen 30 dagen plaatsvinden, kun je de bestelling annuleren. Voordat je een bestelling plaatst, word je geïnformeerd over de verwachte levertermijn. Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail, met daarin de verwachte levertermijn. Als je bestelling niet op de geplande datum aankomt, neem dan contact op met Insane Creators via het e-mailadres info@insanecreators.com. 

5. Herroepen van een bestelling

Het is mogelijk om een bestelling te annuleren of retourneren vanaf de datum waarop je de bestelling hebt geplaatst tot 14 dagen na ontvangst van de bestelde artikelen. Als je de gehele bestelling retourneert en hiervoor al hebt betaald, ontvang je het bedrag exclusief de standaard verzendkosten van Insane Creators en inclusief de retourneringskosten (€ 1) terug. Mocht je bepaalde artikelen willen behouden en slechts een deel van de bestelling willen annuleren, worden de verzendkosten niet vergoed.

Als je je bestelling wil annuleren of terug wil zenden, breng ons hiervan dan schriftelijk op de hoogte, ofwel per post en bij voorkeur met gebruikmaking van het voorgedrukte retourformulier in je pakket, ofwel door een brief te sturen naar Insane Creators, Hoge Bothofstraat 39, 7511ZA Enschede, Nederland. ofwel door een e-mail te sturen naar info@insanecreators.com , ofwel door invulling en inzending van het standaard formulier afkomstig van de lokale consumentenautoriteit, echter altijd binnen 14 dagen na de in paragraaf 5.1 gestelde termijn.  We zullen proberen om het geld zo snel mogelijk en op dezelfde wijze als waarop je hebt betaald terug te storten (of, als de artikelen nog niet betaald zijn, de terugzending van de artikelen verwerken in je account), uiterlijk 14 dagen na ontvangst van je annulering, op voorwaarde dat we de artikelen hebben ontvangen. Er kan een andere betaalwijze worden gebruikt voor de terugbetaling als je hiervoor toestemming geeft. Dit zal hoe dan ook geen extra kosten met zich meebrengen. Als een ontvangen artikel defect is, stel je Insane Creators hiervan onmiddellijk op de hoogte en je stuurt het artikel terug zoals uiteengezet in paragraaf 6 (Retourzendingen) hieronder. Alle producten die als defect worden aangemeld, worden door Insane Creators volledig vervangen. De bepalingen in deze voorwaarden houden geen beperking in van eventuele wettelijke rechten.

6. Retourzendingen

Insane Creators garandeert een volledige vergoeding, of desgewenst vervanging, van teruggezonden artikelen op grond van paragraaf  5 (Herroepen van een bestelling), op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen (anders dan het passen van het artikel) mogen zijn en dat etiketten of prijskaartjes niet zijn verwijderd. Al onze pakketten bevatten een voorgedrukt retourformulier dat je kunt gebruiken als je artikelen terug wilt sturen. Meer informatie over onze retourprocedure vind je op Insanecreators.com in ons Retour- en terugbetalingsbeleid. Je kunt het retourpakket afgeven bij een postagentschap of afhaalpunt in Nederland. Een verkeerd geleverd artikel of een artikel met een fout moet je altijd terugsturen; je betaalt dan geen retourkosten.

Let op: Het is niet mogelijk om de door jou op maat bedrukte stoffen of producten die je besteld bij Insanecreators.com retour te zenden. 

7. Betaalwijzen

Je kunt je artikelen op meerdere hieronder aangegeven wijzen betalen.

Betaling voor of bij aflevering

Creditcard of betaalpas

Je kunt je betaalgegevens bij bestelling invullen en gebruikmaken van een geldige creditcard (VISA of Mastercard). Het betreffende bedrag wordt onmiddellijk gereserveerd op je creditcard en pas afgeschreven nadat de goederen zijn verzonden. Insane Creators behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard te controleren, alsook de kredietlimiet in relatie tot het bestelbedrag en of de adresgegevens van de koper juist zijn. Op grond van deze controles kunnen we een bestelling weigeren.

Onder rembours

Je kunt ervoor kiezen om contant te betalen bij ontvangst van de goederen. Hierbij wordt een extra toeslag van € 6 in rekening gebracht. Retouren kunnen alleen worden vergoed op je Nederlandse bankrekeningnummer.

Betaling met maandfactuur

Alle artikelen die je in de loop van een maand koopt en ontvangt worden verzameld in één factuur, die je de daaropvolgende maand krijgt toegezonden. Hierbij wordt € 1 aan factuurkosten in rekening gebracht. Betaling dient plaats te vinden voor het eind van de maand waarin de factuur is verstrekt.

8. Onze aansprakelijkheid

Deze Voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Insane Creators als het gaat om zaken die wij op grond van de wet niet kunnen beperken of uitsluiten. Bij schending van deze Voorwaarden zijn we uitsluitend aansprakelijk voor verliezen die redelijkerwijs te voorzien zijn als gevolg van een dergelijke schending.

Insane Creators is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die een bijkomend effect zijn van het oorspronkelijke verlies of de oorspronkelijke schade, zoals verlies van winst of het verlies van kansen, of het niet leveren van goederen of het niet voldoen aan enige andere verplichting op grond van deze Voorwaarden, indien een dergelijk verzuim het gevolg is van gebeurtenissen die buiten onze controle liggen, inclusief, doch niet beperkt tot, brand, overstroming, storm, opstand, politieke onrust, oorlog, atoomongelukken en terroristische activiteiten. Onze maximale aansprakelijkheid jegens jou voor verliezen of schade die zijn ontstaan op grond van je bestelling op Insanecreators.com is beperkt tot het totale bedrag van jouw bestelling.

9. Kleuren

We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.  De kleur die je ziet is afhankelijk van je computersysteem, en we kunnen niet garanderen dat jouw computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft.

10. Garantie

Als de door jou gekochte goederen gebreken vertonen, zal Insane Creators de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. Als je een klacht hebt naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten wat betreft door ons geleverde goederen, kun je ons hiervan op de hoogte brengen door de goederen zonder oponthoud terug te sturen samen met het voorgedrukte retourformulier.

11. Overdracht

Insane Creators behoudt zich het recht voor om eventuele vorderingen tot betaling ([inclusief eventuele betalingstermijnen]) in verband met de levering van goederen over te dragen aan of onder te brengen bij een derde.

12. Scheidbaarheid

Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.

13. Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op Insanecreators.com berusten bij Insane Creators en haar licentiegevers. Ieder gebruik van Insanecreators.com of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor uw eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Insane Creators. 

14. Bedrijfsinformatie

Insane Creators (IC)

Statutair gevestigd: Hoge Bothofstraat 39,

7511ZA Enschede.

Kamer van Koophandelnummer: 59706015

BTW-nr.: NL2090.50.329.B.01 

Contactgegevens: Insane Creators Customer Service

E-mail: info@insanecreators.com